Progresīvie

TIKŠANĀS AR POLITISKĀS APVIENĪBAS “PROGRESĪVIE” PĀRSTĀVJIEM.

Progresīvā partija vēlas uzlabot vispārējo dzīves un uzņēmējdarbības līmeni jau pašos pamatos sakārtojot izglītības sistēmu, veicinot “zaļos” un sociāli atbildīgus uzņēmumus, labvēlīgāku uzņēmējdarbības vidi, caurspīdīgumu Valsts administrācijā un ieviešot progresīvo nodokļu sistēmu. un

Divi galvenie darbības pīlāri

 1. Personiskās autonomijas nodrošināšana
  1. Ģimenes uzņēmējdarbības atbalsts
  2. Atvieglot nodokļu slogu
  3. Iespējas konsultēties ar valsts pārvaldi
 2. Ekonomiskās kompleksitātes palielināšana
  1. Pakāpties uz augšu ANO Laimes indeksā – šobrīd 53. vieta
  2. Celt vidējā iedzīvotāja algas līmeni

Labvēlīgāka vide uzņēmējdarbībai

 • Iespēja strādāt attālināti, savienot pusslodzes
 • Veiksmīgāka darba/dzīves apvienošana

Izglītības sektors

 • Uzlabot pirmsskolās un skolas izglītības saturu, papildinot jau esošos priekšmetus ar kvalitatīvām praktiskām iemaņām
 • Veidot vairāk tālākizglītības iespējas
 • Lielāks uzsvars uz pētniecību, kritisko domāšanu
 • Mācīt radīt un uztvert kļūdas kā dabisku mācību procesa sastāvdaļu, tādējādi uzdrošināties un mēģināt radīt ko jaunu.

“Zaļi” uzņēmumi

 • Veicināt sociāli atbildīgus uzņēmumus
 • Atbalstīt godīgu konkurenci
 • Videi atbildīgi uzņēmumi

Atbalsts uzņēmējiem

 • Mazie uzņēmumi, ģimenes uzņēmumi
 • Zaļie uzņēmumi
 • Atvieglot šķēršļus progresam
 • Vienādas iespējas visiem

Valstiskais līmenis

 • Pārskatāma, caurspīdīga administrācija
 • Efektīva Valsts pārvalde
 • Atvieglot nodokļu un administratīvo slogu no mazākajiem uzņēmumiem
 • Iespēja iesaistīties valsts pārvaldē un sniegt savus priekšlikumus
 • Pilsoniskās sabiedrības veicināšana
 • Progresīvais nodoklis